โดย
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ราคาพิเศษ 350 บาท (จากราคาเต็ม 700 บาท) สามารถสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์หนังสือจุฬา ลิงค์  : https://www.chulabook.com/medical-and-nursing/179551

บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2567

UPDATE.. วิดีโอย้อนหลัง POST-ESPID 2024 Forum

รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สัปดาห์ที่ 26/2567

วิดีโอย้อนหลัง การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28

International Ped ID Congress ISTH 2024

การประชุมวิชาการ The Clinical Reasoning Education Forum: Driving Changes, Improving Out...
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

The 11th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases 13 - 15 December 2024 | Hong Kong

เว็บไซต์ CIMjournal.com ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์และแพทย์ทุกท่าน ร่วมส่งบทความเชิงวิชาการ

การประชุมวิชาการ The Clinical Reasoning Education Forum: Driving Changes, Improving Out...

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย แพทยสภามอบทุนวิจัยสำหรับแพทย์ (กองทุนพล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)

8th PED ID CHULA 2024 Strategies to:Tackle The Challenging Infectious Diseases

การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28 | The Back to...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน