บทความใหม่ | What's New

Highlight on Hexavalent Vaccine: The Essence of Childhood Immunization during COVID-19 ...

The Essence of Childhood Immunization during COVID-19 Pandemic

ผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ต่อไข้เลือดออก

รับชมย้อนหลัง What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine

รับชม Video ย้อนหลัง งานประชุมวิชาการ All About Dengue “What you need to know to prot...

International Ped ID Congress: The 6th Asia Dengue Summit

PIDST Gazette 2022-3 | Ped ID Interhospital conference

PIDST Gazette 2022-3 | DIAGNOSTIC TOOLS IN INFECTIOUS DISEASES
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

UPDATE.. Pre-sale : ตำราเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย ด้านการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชี...

ประกาศ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่...

รับชมย้อนหลัง What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine

เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ตำแ...

การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565

Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 3/2564-2567
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน