งานประชุม International workshop HIV & Pediatrics 2023บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการลงทะเบียน
สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติ
มที่  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ โทร 02-7166534 email: info@pidst.or.th

รายละเอียดงานประชุม
--> Click <--