คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก หลังการประกาศเป็นโรคประจำถิ่น 18 เมษายน 2567