บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. International Ped ID Congress: WORLD DENGUE DAY 2021

UPDATE.. International Ped ID Congress: 1st Asia Dengue Voice and Action (ADVA) Webinar: Random...

ข้อพิจารณาสนับสนุนมาตรการฉีดวัคซีนสลับเข็ม และวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สำหรับบุคลาก...

รับชมย้อนหลัง ... COVID-19 Vaccines UPDATE วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00-13:30

รับชมย้อนหลัง ... VACCINE EXPERT (syringe): COVID-19 Where we are

A 16-year-old boy presented with difficult breathing

ID Query

BUG AMONG US

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็ก

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2564

แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด...

COVID-19 Vaccination in Pregnancy and Breastfeeding Woman: Is It Safe and Sound? การให้...
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
LIVE ... Abbott Asia Pacific Pediatric Summit
19 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนได้ที่ https://webstreamlive.com/abbott/apac/260621/#modal <span id="XinhaEditingPostion"></span> ...
การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564
27 พฤษภาคม 2564

[รับชมย้อนหลัง] LIVE .. การรับมือกับการฉีดวัคซีนโควิด-19
11 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดวิดีโอ <span id="XinhaEditingPostion"></span>&lt;span id=&quot;XinhaEditingPostion&quot;&gt;&lt;/span&gt;&amp;lt;span id=&...
ประชาสัมพันธ์การสอบนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
30 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ประกาศเลื่อน การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564
21 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน