บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. GLOBAL COVID-19 EPIDEMIOLOGY AND IMPACT ON CHILDREN: WHAT HAVE WE LEARNT?

UPDATE.. ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ 3 สถาบัน

ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำชี้แจงเรื่อง การให้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

Managing Children with HIV and Tuberculosis in the Shadow of a Global Pandemic

Interhospital Conference: Chanon Sutheparank, MD

คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน

การแบ่งยาเม็ดและเตรียมละลายน้ำ จากยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สําหรับผู้ป่วยเด็ก...

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

กรมอนามัยเผย หญิงท้องติดโควิด-19 เสี่ยงอาการรุนแรง แนะฉีดวัคซีนป้องกันหลังอายุครรภ์ 12 ...

ตอบคำถาม 3 ประเด็น การเจรจาจัดหาวัคซีนโควิด 19 ระหว่างไทย กับ Pfizer
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
[รับชมย้อนหลัง] LIVE .. การรับมือกับการฉีดวัคซีนโควิด-19
11 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดวิดีโอ <span id="XinhaEditingPostion"></span>&lt;span id=&quot;XinhaEditingPostion&quot;&gt;&lt;/span&gt;&amp;lt;span id=&...
ประชาสัมพันธ์การสอบนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
30 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ประกาศเลื่อน การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564
21 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 11
5 มีนาคม 2564

รับชมย้อนหลัง การบรรยายพิเศษผ่านออนไลน์เรื่อง วัคซีนโควิด-19 พร้อมแล้ว... ท่านพร้อมหรือยัง
29 มกราคม 2564

สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน